Επιθεώρηση ψεκαστικών

 

Η επιχείρηση μας προσφέρει τη δυνατότητα της επιθεώρησης του ψεκαστικού σας μηχανήματος εύκολα και γρήγορα.

Για ραντεβού και πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση των ψεκαστικών τηλ: 6989 614 699

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στο psekastika.minagric.gr

Γιατί πρέπει να επιθεωρήσω το ψεκαστικό μου;

Κατ' αρχάς γιατί από το νόμο 4036/2012, έχει γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση. Ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, που φθάνουν τα 5.000 € για όσους μετά τις 26-11-2016 χρησιμοποιούν ψεκαστικό που δεν έχει εφοδιαστεί με πιστοποιητικό και sticker επιθεώρησης.

Αλλά έχει διαπιστωθεί ότι μετά από μία επιθεώρηση με θετικό αποτέλεσμα (εφοδιάζεται το ψεκαστικό με sticker και πιστοποιητικό επιθεώρησης), το ψεκαστικό λειτουργεί σωστά και τα οφέλη από αυτό είναι πολλαπλά:

Ωστόσο είναι σημαντικό να δούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για περιοδική τεχνική επιθεώρηση, ως ευκαιρία για βελτίωση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Ως δυνατότητα για αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων, με οικονομικό όφελος για τον αγρότη, τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο και λόγω της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς αυτών.

Επιπλέον η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασίας του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

 
  • Μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης συνήθως από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φάρμακων.
  • Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.
  • Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων.
  • Υπάρχει προστασία για το περιβάλλον και τους οργανισμούς.