Παράδοση: McCormick X4.50 XL, Φρέζα Celli & Καταστροφέας Chiotis

Παράδοση: Landini REX 4-090GT RPS, Ψεκαστικό, Φρέζα, Καταστροφέας, Καλλιεργητής, Κουβάς
April 8, 2020
Παράδοση: McCormick 7080 IS
April 8, 2020
Show all

Παράδοση: McCormick X4.50 XL, Φρέζα Celli & Καταστροφέας Chiotis

Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Καρτσωνάξη για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε!! Καλορίζικα τα καινούργια μηχανήματα και καλές δουλειές!!