Φρέζες

 

Φρέζες

CELLI ΒV

Φρέζες με πλευρική μετατόπιση


CELLI E

Επαγγελματικές Φρέζες Σταθερές


CELLI DE

Επαγγελματικές Φρέζες Σταθερές


CELLI B

Επαγγελματικές Φρέζες Σταθερές